top of page

הוראות שימוש במוצרים השונים

נייר ההעברה השקוף על המדבקה מיועד לעזור
במיקום של המדבקה על הקיר

מפרידים בזהירות את המדבקה מהנייר הלבן,

מדביקים את המדבקה במקום הרצוי ומהדקים
למשטח

מורידים בזהירות את נייר ההעברה השקוף
 

מדבקות קיר עם שם

נייר ההעברה השקוף על המדבקה מיועד לעזור
.במיקום של המדבקה

מנקים באלכוהול את המשטח המיועד למדבקה,

מפרידים בזהירות את המדבקה מהנייר הלבן,

מדביקים את המדבקה במקום הרצוי ומהדקים
למשטח (כדאי להניח מעל המדבקה את הנייר
הלבן, ולהעביר כרטיס פלסטיק - כרטיס מועדון
או כרטיס אשראי- בתנועות ניגוב.

מומלץ להמתין 48 שעות לפני שטיפה במים.

המדבקה עמידה במים - בשטיפה ידנית ולא
במדיח

מדבקות מעוצבות לצנצנות וקופסאות

bottom of page