top of page

תנאי השימוש ומדיניות פרטיות

1. האתר "מי וגם מה - מוצרים מעוצבים בהתאמה אישית"  (להלן: "האתר") משמש למכירת מוצרים המעוצבים ע"י סיגלית ארציאלי גואטה, עם אפשרות להתאמה אישית ללקוחות.
2. המעצבת "סיגלית ארציאלי גואטה"  (להלן: "המעצבת") אחראית ליצור המוצרים, אריזתם, מכירתם ושליחתם ללקוח באמצעות גורם שלישי או עם אפשרות לאיסוף עצמי באחריות הלקוח.
3. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
4. כל העיצובים באתר נעשו ע"י סיגלית ארציאלי גואטה (להלן: "העיצובים");
5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא, שיעשה על ידי הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.

הזמנת המוצרים על ידי הלקוח נעשית בכפוף להסכמתו המפורשת לתקנון האתר ואשר משקפים את כל המוסכם והמוצהר בין הצדדים. שימוש באתר, רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר ו/או הרשמה לאתר, מהווים את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי האתר, אין לו לעשות כל שימוש באתר או להירשם לאתר.
6. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, בכל עת את ההצגה או ההזמנה של מוצר ו/או מוצרים ו/או לשנות את תנאי תקנון האתר.
 
רכישת מוצרים

7. רכישת המוצר תתבצע ישירות באתר. בהזמנת מוצרים שאינם נמצאים באתר, ההזמנה תתבצע מול סיגלית גואטה, ואפשרויות התשלום שיפורטו מול הלקוח.
8. לרכישת מוצר מהאתר, יש לבחור את המוצר ולמלא את הפרטים הנדרשים לעיצוב המוצר (במקרים הרלוונטיים – למשל בהזמנות עם טקסט מותאם). בטופס הרכישה והתשלום יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים כדי שהמוצר המוזמן יגיע לכתובת הנכונה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה").
9. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, ולאחר אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה ללקוח על אישור העסקה.
10. בתשלום ב- Paypal פרטי הלקוח שמוזנים באתר Paypal, ישמשו כפרטי המשלוח ויצירת הקשר. תשלום ב-Paypal, יחשב כהזמנה לכל דבר. בתנאי שיאושר ע"י Paypal.
11. בקשה לביטול ההזמנה ניתן להעביר רק עד שעה לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה.
12. כל המוצרים באתר מיוצרים במיוחד ללקוח, לאחר ההזמנה.

13. מוצרים ללא פרסונליזציה יזוכו לאחר שהמוצר שהוחזר יתקבל בכתובת שתועבר ללקוח, בהתאם לתנאי ההחזרה.

14. הזמנת מוצרים הכוללים פרסונליזציה לא ניתן לבטל או לזכות על ההזמנה (לפי סעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן: טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות).

 

ביטול הזמנה והחזרת מוצרים:

 

15. כל המוצרים באתר מיוצרים במיוחד ללקוח, לאחר ההזמנה, בקשה לביטול ההזמנה ניתן להעביר רק עד שעה לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה.

16. הזמנת מוצרים הכוללים פרסונליזציה לא ניתן לבטל או לזכות על ההזמנה (לפי סעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן: טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות).

17. החזרת מוצרים ללא פרסונליזציה - מוצר שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, ושנשלח חזרה עד 14 ימי עסקים מקבלתו.

18. הזיכוי על המוצר שיוחזר, יועבר במלואו (בניכוי דמי המשלוח ששולמו) לפי שיטת התשלום של הלקוח בהזמנה ולפי תנאי הזיכוי בשיטת התשלום הנ"ל, לאחר קבלת המוצר בחזרה, ובתנאי שעומד בתנאי ההחזרה. 


משלוחים:

19. דמי המשלוח תלויים בשיטת המשלוח הנבחרת. במידה ויבחר איסוף עצמי ללא דמי משלוח - האיסוף באחריות הלקוח. האיסוף יתבצע מכתובת העסק -  רחוב ההדרים, כפר יונה.
20. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.
21. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה.
22. זמני אספקת המוצרים הינם בחישוב ימי עסקים בלבד (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים וכ”ו).
23. באם המוצר לא הגיע במועדו, על הלקוח להודיע מיידית לאתר ובמידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת הזמן שצוינה באתר, יוחזר ללקוח הסכום ששולם עבור המוצר, בכפוף לבדיקה ברישומי האתר וחברת השילוח.

תנאים נוספים:

24. ללקוח לא תהא הזכות לעשות כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו לצורך עצמי בלבד במוצרים או בעיצובים שבאתר.
25. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות המוצרים שרשאי כל לקוח לרכוש.
 
השימוש באתר

26. הלקוח מצהיר כי הינו בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף ובעל כרטיס אשראי ישראלי שהונפק בישראל ותקף, כתובת הדואר אלקטרוני בהזמנה הינה שלו, הוא בעל כתובת פיזית בישראל ומעל גיל 18.
27. האתר יהיה רשאי למנוע מלקוח מלבצע רכישה אם הלקוח עבר על הוראות החוק באופן כל שהוא ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש באתר זה ו/או השתמש בפרטים לא נכונים במתכוון ו/או ביצע מעשה שיש בו כדי לגרום נזק או פגיעה בפעילות האתר ו/או מי מטעמו.
28. במידה והלקוח קיבל מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש ליצור קשר עם האתר באמצעות המייל או הווטסאפ, ולהעביר צילום של המוצר והפגם. בהתאם לבדיקה, יוכל הלקוח לבחור בין משלוח מוצר נוסף או זיכוי חלקי או זיכוי מלא מהסכום ששולם ע"י הלקוח, בהתאם למה שיוצא מהאתר. בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.
29. במידה והתגלה לאחר ההזמנה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
 
מדיניות פרטיות


30. איסוף מידע -  האתר בנוי על פלטפורמת wix אשר מקבלים, אוספים ומאחסנים כל מידע שתזין באתר, בנוסף, הפלטפורמה אוספת את כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) המשמשת לחיבור המחשב שלך לאינטרנט; התחברות; כתובת דוא"ל, מידע על מחשב וחיבור והיסטוריית רכישות. 
האתר והפלטפורמה עשויים להשתמש בכלי תוכנה למדידה ואיסוף מידע על הפעלות, כולל זמני תגובה לדפים, משך ביקורים בדפים מסוימים, מידע על אינטראקציה בין העמודים ושיטות המשמשות לדפדוף הרחק מהדף. 
אנו אוספים גם מידע המאפשר זיהוי אישי (כולל שם, דוא"ל, תקשורת); פרטי תשלום (לא כולל פרטי כרטיס אשראי)
31. שמירת המידע – כל מידע המועבר למערכת האתר הינו רק לשם ביצוע הפעולה הנדרשת. המידע אינו אינו מועבר לכל גורם אחר למעט שימוש בו לביצוע העסקה, כגון חברת כרטיסי האשראי. דוא”ל ומספר טלפון שנשמרו במערכת לא יימסרו לכל גוף אחר וישמש את האתר רק בכדי לעדכן את הלקוח בפרטי ההזמנה ובנושאים הקשורים ישירות להזמנת הלקוח. לא ישלח דוא”ל שיווקי אלא אם ניתנה הסכמה לכך ע”י הלקוח.
32. אבטחת מידע – כל מידע אודות אמצעי התשלום המועבר אלינו אינו נשמר במערכת האתר וישמש את האתר רק עבור פעולה ישירה שכרוכה בתשלום עבור המוצר אשר הוזמן. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS. פרטי האשראי המלאים אינם מועברים לאתר.

הגבלת האחריות


33. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. למרות שתמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד, התמונות ותיאור המוצר נעשו בצורה המוקפדת ביותר על מנת לשקף באופן מהימן את המוצרים באתר. אם בכל זאת קיים פער משמעותי בין המוצר שהוזמן למוצר שקיבלתם – צרו קשר עם האתר.
34. המעצבת משתמשת בחומרי גלם איכותיים על מנת שתסופק תוצאה מקסימלית ללקוח ושומרת לעצמה את הזכות לשינוי סוגי החומרים מעת לעת.
35. המוצרים מיוצרים בעבודת יד, ועלולה להיות סטייה קלה במידות המוצר לעומת המידות המצוינות באתר. המעצבת שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידות חומרי גלם ומחירים מעת לעת וזאת ללא התראה מיוחדת.
36. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאה מפורשת של הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע, אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון ו/או נגרמו במזיד, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

זכויות יוצרים

37. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הנם רכושה של בעלת האתר (המעצבת) בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק מידע כלשהו מהאתר, לרבות תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של בעלת האתר מראש ובכתב.
 
הגבלת אחריות האתר

38. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה שלא על פי התקנון, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
39. גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח.
40. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
41. המידע והעיצוב המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, מלל, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, שאינם שייכים לחברת wix, הנם בבעלות האתר ו/או מי מטעמו.

42. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר (לרבות המוצרים והעיצובים) אלא בהסכמת המעצבת, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
 
כח עליון

43. מוסכם כי לא יראו את האתר כמפר התחייבויותיו על פי תנאים אלו, באם המועד לביצוע התחייבויות אלו ידחה בעטיין של סיבות הנובעות מכוח עליון (לרבות מצב מלחמתי, מצב חירום, גיוס כללי, שריפות, שיטפונות, שביתות או השבתות, מחסור כללי בעובדים או עיכובים באספקת חומרים וכן כל סיבה אחרת שאין ביכולת האתר למנוע אותה). במצב של כוח עליון כאמור יהיה האתר רשאי לדחות את מועד ביצוע ההתחייבויות למשך אותו זמן שבו חלו אותן נסיבות או כל אחת מהן ו/או לא לקבל הזמנות.

שונות


44. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יפורשו לפי חוקי מדינת ישראל.

45. כפתור הפרפר - לחיצה על כפתור הפרפר תעביר אותך לאתר הפרפר, למידע, סיוע ופניה לגורמים רלוונטיים בנושא אלימות במשפחה, וכל זה מבלי להשאיר עקבות בהיסטוריית הגלישה.אתר הפרפר הוא אתר חיצוני שאינו קשור לאתר "מי וגם מה", אתר "מי וגם מה" רק מאפשר גישה לאתר הפרפר ואין לו קשר או אחריות כלשהי לשירות, לפרטים ולתכנים באתר הפרפר 

45. כתובת העסק לאיסוף עצמי - רחוב ההדרים, כפר יונה

delivery

אפשרויות שילוח

איסוף עצמי - חינם

שליח עד הבית - 38 ש"ח,

חינם בהזמנה מעל 199 ש"ח

bottom of page