top of page

הצהרת נגישות:

אתר "מי וגם מה - מוצרים מעוצבים בהתאמה אישית" בעל פטור באופן גורף מהנגשת אתר (לפי סעיף המחזור השנתי הממוצע), אך עדיין מחויב לספק אתר אינטרנט נגיש ככל הניתן בידו במגבלות אלו לקהל הרחב ביותר האפשרי.

אנו שואפים להיצמד ככל האפשר להנחיות הנגישות לתוכן אינטרנט (WCAG 2.0, רמה AA), שפורסמו על ידי קונסורציום האינטרנט העולמי (W3C). הנחיות אלו מסבירות כיצד להפוך תוכן אינטרנט לנגיש יותר עבור אנשים עם מוגבלויות. התאמה להנחיות אלו תעזור להפוך את האינטרנט לידידותי יותר לכולם. בעוד ש"מי וגם מה - מוצרים מעוצבים בהתאמה אישית" שואף לעמוד בהנחיות ובסטנדרטים של נגישות, לא תמיד ניתן לעשות זאת בכל תחומי האתר וכרגע אנו פועלים להשיג זאת. שים לב שבשל האופי הדינמי של האתר, בעיות קלות עלולות להתרחש מדי פעם מכיוון שהוא מתעדכן באופן שוטף. אנו מחפשים ללא הרף פתרונות שיביאו את כל אזורי האתר לאותה רמה של נגישות אינטרנט כוללת.

אם יש לך הערות ו/או הצעות הקשורות לשיפור הנגישות של האתר שלנו, אנא אל תהסס לפנות אל מעצבת האתר סיגלית ארציאלי גואטה בטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני המצויינים בתחתית דפי האתר. המשוב שלך יעזור לנו לבצע שיפורים במידת האפשר.

נגישות פיזית - לאתר אין חנות פיזית, אך במקרה של איסוף עצמי, אם יש מגבלה עקב הצורך בעלייה במדרגות, ניתן יהיה לתאם מראש את האיסוף כדי שהמוצר יושאר במקום ללא מדרגות או יועבר ללקוח עד למורד המדרגות.

bottom of page